Sub lupa autorităților responsabile

Reducerea impactului şi a dimensiunilor traficului de ființe umane la nivel naţional prin eficientizarea activităţilor specifice constituie obiectivul major al instituțiilor responsabile care trebuie să lupte, zilnic, împotriva acestui flagel. Prevenirea traficării, protecția și asistența victimelor, combaterea, monitorizarea și evaluarea fenomenului și a implementării politicilor, precum și cooperarea interinstituțională și internațională sunt cele cinci direcții de acțiune asumate în Planul național de acțiune 2021-2022

Recrutarea, transportarea, transferarea, cazarea ori primirea unei persoane, prin amenințare, violență sau prin alte forme de constrângere, în scopul exploatării acestei persoane” definesc noțiunea traficului de persoane. Sărăcia și lipsa de educație sunt cauzele principale ce împing mulți copii și tineri să ajungă sclavii unor traficanți nemiloși. Cine reușește să scape din ghearele lor rămâne cu traume greu de vindecat. Multe dintre victime rămân cu teama că vor trăi din nou acest coșmar. Unul greu de suportat! Pentru prevenirea și combaterea acestui fenomen, bătălia instituțiilor abilitate trebuie să fie una pe măsură.


Hotărârea Guvernului nr. 861/2018 pentru aprobarea Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018 – 2022 şi Planul naţional de acţiune 2018-2020 au fost modificate și completate. În contextul menționat, a fost aprobat Planul național de acțiune 2021-2022 pentru implementarea Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018-2022.


În acest mod se asigură cadrul necesar optimizării procesului de monitorizare și evaluare a Strategiei naționale în conformitate cu nevoile concrete identificate pe parcursul primilor ani de implementare. Simplificarea procedurii și asigurarea celerității în procesul de transmitere a informațiilor către membrii Comitetului de monitorizare, consolidarea și diversificarea demersurilor de prevenire a traficului de persoane, îmbunătățirea calității protecției și asistenței acordate victimelor în vederea reintegrării sociale, dezvoltarea capacității de investigare a infracțiunilor de trafic de persoane și trafic de minori, creșterea calității informațiilor diseminate privind acest fenomen și dezvoltarea procesului de cooperare între actorii relevanți reprezintă obiectivele generale ale Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018 – 2022.


În document sunt stabilite și trei obiective specifice, respectiv creşterea nivelului de informare a populaţiei în vederea conştientizării implicaţiilor traficului de persoane, reducerea factorilor de risc ce conduc la victimizare și monitorizarea activităţii operatorilor economici din domeniile profesionale cu fluctuaţie mare a forţei de muncă.


Prin Strategia Naţională se urmărește stabilirea, într-o manieră simplă şi directă, a obiectivelor avute în vedere la nivel naţional, urmând ca autorităţile/instituțiile responsabile să îşi organizeze şi să coordoneze acţiuni şi măsuri concrete în domeniul prevenirii şi combaterii fenomenului traficului de persoane.


Andrei Grigore