Dispoziții noi pentru un drept fundamental

Constituirea de structuri specializate la nivelul Poliției Române pentru căutarea persoanelor dispărute și crearea unui mecanism simplu prin care persoanele fizice și juridice să poată adera la aceste acțiuni reprezintă doar câteva dintre dispozițiile legale ale proiectului de Lege privind căutarea persoanelor dispărute. Documentul nu face altceva decât să îmbunătățească legislația în vigoare, oferind autorităților mijloace și metode eficiente de gestionare a unor asemenea situații

Pornind de la dreptul persoanei dispărute de a fi găsită și reîntoarsă într-un mediu care să îi ofere securitate, precum și de la prezumția că aceasta se află într-o stare de pericol, statul are obligația de a utiliza toate metodele și mijloacele disponibile pentru a da valoare dreptului fundamental la viață și la integritate fizică și psihică, prevăzut de Constituția României.


Din perspectiva situației de risc în care se află persoana dispărută (risc iminent sau potențial privind integritatea corporală, sănătatea sau viața), aceasta poate fi considerată o victimă. Din perspectivă psihologică și chiar socială, membrii familiei persoanei dispărute pot fi considerați, de asemenea, victime. Aceste considerente obligă statul român la intervenție calificată și acordare de protecție similare victimelor infracțiunilor.


Proiectul de act normativ, aprobat la începutul lunii octombrie, vizează,
în principal, constituirea de structuri specializate în cadrul Poliției Române pentru căutarea persoanelor dispărute. În acelaș timp, stabilește obligația oricărei unități de poliție de a primi sesizări privind dispariția unor persoane, dar și de a se sesiza din oficiu cu privire la dispariția unei persoane în situațiile în care informațiile primite nu pot fi înregistrate ca sesizări.


Totodată, acesta prevede condițiile și procedurile de utilizare a unor metode de căutare a persoanelor dispărute care presupun restrângerea exercițiului unor drepturi sau libertăți fundamentale ale omului, fiind stabilit dreptul polițiștilor de a solicita și de a obține date informatice atunci când sunt indicii că acestea pot servi la găsirea persoanei dispărute.


Prin noul document legislativ se reglementează un mecanism simplu de aderare a persoanelor fizice și entităților juridice la activitățile de găsire a persoanelor dispărute fără urmă. Totodată, se simplifică procedura de declanșare a mecanismului de alertă în cazurile de dispariție a minorilor și integrarea în acest mecanism a sistemelor tehnice actuale din domeniul avertizării populației în situații de urgență (aplicația Departamentului pentru Situații de Urgență și sistemul RO LERT).


În ceea ce privește cooperarea internațională, sunt cuprinse aspecte privind primirea și formularea unor cereri de asistență și transmiterea semnalărilor în baze de date internaționale.


Interesul superior al persoanei dispărute, prioritizarea și publicitatea cazurilor de dispariție, rolul activ al autorităților publice precum și confidențialitatea datelor privind viața privată și nediscriminarea definesc principiile noului proiect de lege care plasează în centru victima.


Monica Dajbog