Legislație

  • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Ordinul MAI nr. 201/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de informare publică și relații publice în Ministerul Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare;
  • OUG nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea M.A.I., cu modificările și completările ulterioare;
  • OMAI nr. 201/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de informare publică şi relaţii publice în M.A.I, cu modificările și completările ulterioare;
  • OMAI nr. 15/2015 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției Informare și Relații Publice a M.A.I., cu modificările și completările ulterioare;
  • OMAI nr. 208/2016 pentru modificarea și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Informare și Relații Publice a M.A.I., cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională, cu modificările şi completările ulterioare;