Despre noi

  • „Pentru Patrie” este publicaţia centrală a Ministerului Afacerilor Interne, editată în 52 de pagini color, difuzată către toate structurile centrale şi teritoriale ale M.A.I.;
  • „Actul de naştere” a fost semnat în februarie 1949, iar primul număr s-a tipărit în același an, în luna noiembrie. De atunci, revista „Pentru Patrie” a apărut fără întrerupere, cu excepţia perioadei iulie 1956 – ianuarie 1957, când şi-a suspendat apariţia;
  • Redacția a funcţionat în componenţa structurilor de informare şi comunicare ale Ministerului Afacerilor Interne, dar şi ca unitate distinctă în cadrul ministerului. În prezent are statut de birou în cadrul Centrului Multimedia, serviciu subordonat Direcţiei Informare şi Relaţii Publice;
  • Colectivul revistei „Pentru Patrie“ este constituit pe principii jurnalistice și are în componenţă 3 redactori, 2 tehnoredactori şi un administrator-marketing;
  • Redacţia se află în clădirea Centrului Cultural al M.A.I., situată pe str. Mihai Vodă nr. 17, sector 5, București. 

Varianta tipărită a revistei „Pentru Patrie” este editată lunar, iar ediţia online se actualizează lunar sau ori de câte ori evenimentele impun.

Publicația promovează activitățile, misiunile, personalul, valorile și principiile în baza cărora Ministerul Afacerilor Interne își desfășoară activitatea. Articolele realizate evidențiază o gamă variată de subiecte de actualitate, menite să ofere o imagine reală a activităților lucrătorilor din toate structurile ministerului, angrenate în multitudinea de obiective asumate la nivelul M.A.I.