Publicat pe Categorii Poliție

Să lăsăm prejudecățile!

Timp de 48 de luni, Inspectoratul General al Poliției Române derulează Proiectul „Acțiune integrată pentru combaterea infracțiunilor cu mobil discriminatoriu, în special cele îndreptate împotriva comunităților de romi și asigurarea unui standard înalt de calitate al serviciului polițienesc – PDP3”. Prin intermediul programului finanțat de Mecanismul financiar norvegian, până în luna februarie 2024, oamenii legii își propun să crească eficiența, calitatea și responsabilitatea serviciului de Poliție, construirea încrederii între cetățeni și instituție, cu accent pe comunitățile de romi, prevenirea victimizării acestora în comunitățile din care provin, prin mobilizarea autorităților locale și a societății civile, sprijinirea elaborării politicilor naționale în domeniul infracțiunilor motivate de ură și a extremismului violent, precum și promovarea unei culturi a toleranței în rândul cetățenilor

De secole, în Europa, intoleranța, discriminarea, discursurile dăunătoare și stereotipurile au afectat comunitățile rome, constituind adesea un motiv de îngrijorare pentru instituțiile abilitate. De multe ori, neîngăduința s-a transformat în infracțiuni motivate de ură față de această etnie, cu un impact semnificativ și de lungă durată asupra victimelor, perpetuând inegalitatea și subminând securitatea și coeziunea socială. Infracțiunile cu mobil discriminatoriu sunt motivate de prejudecata de rasism. O astfel de faptă penală este comisă atunci când autorul vizează în mod intenționat o persoană sau o proprietate, din cauza uneia sau mai multor caracteristici protejate, ori și-a exprimat ostilitatea față de acestea în timpul comiterii infracțiunii.    

Există o serie de instrumente care pot contribui la identificarea ideilor preconcepute față de romi într-o posibilă infracțiune motivată de ură. Numiți „indicatori de prejudecată”, aceștia pot determina instituțiile de aplicare a legii să investigheze o infracțiune cu mobil discriminatoriu, ceea ce va permite un răspuns adecvat.

La sfârșitul lunii octombrie a anului trecut, la sediul Inspectoratului General al Poliției Române s-a desfășurat prima conferință a Proiectului „Acțiune integrată pentru combaterea infracțiunilor cu mobil discriminatoriu, în special cele îndreptate împotriva comunităților de romi și asigurarea unui standard înalt de calitate al serviciului polițienesc – PDP3”. Evenimentul s-a bucurat de o mare varietate de participanți, de la nivel național și internațional, rezultatele dezbaterilor fiind utilizate la implementarea proiectului, a cărui valoare eligibilă este de 2.823.529 de euro, dintre care 85% reprezentând valoarea grantului, iar 15% cofinanțare publică.

În cadrul conferinței au fost prezentate principalele obiective ale proiectului, precum asigurarea transferului de expertiză către Poliția Română în domeniul investigațiilor privind infracțiunile motivate de ură, de la cele mai specializate, experimentate și reputate agenții de aplicare a legii străine, respectiv operaționalizarea structurilor naționale de specialitate în domeniul prevenirii și investigării infracțiunilor motivate de ură. Pentru a fi cât mai eficiente, „răspunsurile” Poliției și politicile guvernamentale de combatere a infracțiunilor motivate de ură față de romi trebuie să se bazeze pe dovezi și să utilizeze date oficiale. Creșterea gradului de conștientizare a publicului cu privire la astfel de fapte penale, înregistrarea lor de către autorități, măsurile pentru a încuraja raportarea de către victime, precum și monitorizarea și raportarea de către societatea civilă, toate acestea vor contribui la dezvăluirea în detaliu a amplorii problemei, ceea ce va permite factorilor abilitați să identifice soluțiile adecvate.

Andrei Grigore