Publicat pe Categorii Alte structuri

Misiune sfântă

La sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare”Bacău s-a desfășurat Cercul pastoral misionar al preoților militari de la structurile Ministerului Afacerilor Interne din Moldova.Evenimentul, „împodobit”cu multă emoție,  a fost prezidat de către șeful Secției Asistență Religioasă a MAI, părintele Felix Iulian Radu, și de preotul militar Morariu Alexandru Răzvan, coordonatori ai acestor misiuni nobile

Glasul de aramă al clopotului sfintei rugăciuni se împreună cu glasul de aramă al trâmbiței vitejești a ostașilor țării” („Locul și rolul preoților militari în Armata României”). Legătura indestructibilă dintre cruce și spadă, respectiv dintre Biserică și Armată, poate fi identificată în orice perioadă din îndelungata istorie a poporului român, ca simbol al îngemănării celor sfinte cu cele lumești, trecătoare, constituind o garanție a continuării prezenței noastre în străvechiul spațiu mioritic.  În timpul conflagrațiilor mondiale, preoții militari aveau ca sarcină principală acordarea asistenței religioase (spoveditul și împărtășitul ostașilor, binecuvântarea acestora la plecarea în garnizoană, serviciile  liturgice din zilele de sărbătoare, împărtășania, prohodirea și îngroparea celor căzuți pe câmpul de luptă și pomenirea lor), a primului ajutor răniților, precum și urmărirea condițiilor în care se pregătea hrana trupelor, și mai ales a bolnavilor. Aceștia însoțeau soldații la război și nu rare au fost cazurile când și-au pierdut viața în tipul luptelor sau au căzut prizonieri. Dar niciodată nu au renunțat la misiunea lor dumnezeiască.

Prieteni ai oamenilor, îngeri ai mângâierii și „împuterniciți” ai Sfântului Duh, preoții trebuie să aibă o viață lăuntrică bogată, încununată de virtuți, hrănită prin rugăciuni și meditație. Viața pilduitoare a acestor duhovnici este aceea care convinge, râvna și conștiinciozitatea, susținute de harul divin, fiind cele două vâsle de aur prin care păstorul cârmuiește corabia cu credincioșii săi spre limanul neînviforat al mântuirii și fericirii veșnice. În luna februarie, în municipiul Bacău, fost important centru strategic pentru planurile sale de luptă împotriva turcilor, slujitori în uniformă ai sfintelor altare s-au întâlnit la Cercul pastoral misionar din MAI. În cuvintele de învățătură, preoții militari au subliniat jertfelnicia jandarmilor, a pompierilor militari în lupta pentru siguranța cetățenilor și salvarea vieților omenești. În contextul menționat, au fost pomeniți toți lucrătorii Ministerului Afacerilor Interne care au nobila slujbă de a veghea la respectarea legii și ordinii publice pentru semenii lor.

„Trebuie să fim iubire pentru tot ce ne înconjoară. Doar prin iubire putem păstra echilibrul. Iubiți-vă părinții și nu uitați să le spuneți asta în fiecare zi. Menirea preoților este de a fi alături de oameni, dar și de personalul Ministerului Afacerilor Interne, de a-i îndruma întru respectarea celor zece porunci biblice și, nu în ultimul rând, de a păstra vie memoria locului și a înaintașilor, a spus preotul militar Felix Iulian Radu la evenimentul derulat la Bacău. Încununați cu neasemuită cinste, dar și împovărați cu o răspundere covârșitoare! O misiune sfântă pe care slujitorii divinității trebuie să o manifeste nu doar în fața lui Dumnezeu, în numele și cu puterea Căruia ei lucrează, ci și în fața oamenilor, dintre care sunt aleși și pentru care sunt rânduiți cu „putere de sus”.

Adriana Cojocaru; Alexandra Dănculea