Proiecte europene pentru criminaliștii români

„Consolidarea capacității structurilor criminalistice de la nivelul Poliției Române în scopul asigurării probatoriului judiciar necesar în lupta împotriva infracțiunilor economico-financiare la frontiera externă a Uniunii Europene” și „Schimb de cunoștințe și bune practici între actorii relevanți de la nivel național și internațional implicați în lupta împotriva infracțiunilor financiare ce afectează bugetul Uniunii Europene” sunt două proiecte finanțate de către Comisia Europeană pe care Institutul Național de Criminalistică de la Inspectoratul General al Poliției Române le va derula timp de peste un an

Cercetarea criminalistică a infracțiunilor, de orice natură, este o „artă”, iar criminalistica reprezintă „arta şi tehnica investigaţiilor penale”, în scopul aflării adevărului, prin soluţionarea temeinică şi legală a cauzei sub toate aspectele sale. În procesul penal, aflarea adevărului se face pe bază de probe. „Constituie probă orice element de fapt care servește la constatarea existenței sau inexistenței unei infracțiuni, la identificarea persoanei care a săvârșit-o și la cunoașterea împrejurărilor necesare pentru justa soluționare a cauzei și care contribuie la aflarea adevărului”. Fără probatoriu judiciar nu poate exista o condamnare a unei persoane pentru săvârșirea unei infracțiuni. Constatarea la timp și în mod complet, de către organele judiciare care desfășoară urmărirea penală și judecata, a faptelor care constituie infracțiuni, astfel încât nicio persoană nevinovată să nu fie trasă la răspundere penală, iar orice persoană care a săvârșit o infracțiune să fie pedepsită potrivit legii, trebuie făcută cu respectarea garanțiilor procesuale și a drepturilor subiecților procesuali.

Timp de 18 luni, Institutul Național de Criminalistică (INC) al Poliției Române derulează proiectul „Consolidarea capacității structurilor criminalistice de la nivelul Poliției Române în scopul asigurării probatoriului judiciar necesar în lupta împotriva infracțiunilor economico-financiare la frontiera externă a Uniunii Europene”. Bugetulproiectului european este de 676.294 de euro, din care 541.035 euro reprezintă finanțarea Comisiei Europene, iar 135.258 euro sunt din co-finanțare națională. Obiectivul general al programului îl constituie consolidarea capacității structurilor criminalistice ale Poliției Române de colectare, examinare și furnizare a probatoriului judiciar, prim metode științifice, în scopul combaterii infracțiunilor ce aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene.

Principalele activități ale proiectului constau în achiziționarea de echipamente cu specific criminalistic, precum complete de fixare, relevare și colectare a probelor identificate la fața locului, sistem de analiză spectrală comparativă a documentelor, dispozitive optice de examinare mobilă a înscrisurilor, sisteme informatice pentru efectuarea de examinări în domeniile grafică și tehnica documentelor și un spectometru, dar și soluții pentru examinarea fișierelor audio”, a spus comisarul-șef de poliție Valentin Iulian Epure, directorul adjunctal Institutului Național de Criminalistică.

Pe lângă aceste activități, proiectul promovează schimbul de experiență și bune practici între autorități relevante de aplicare a legii din plan național și internațional, din statele comunitare, dar și din afara Uniunii Europene, prin organizarea unei conferințe internaționale în domeniul de referință.     

Al doilea proiect derulat de către Poliția Română prin intermediul Institutului Național de Criminalistică, timp de 15 luni, vizează întărirea capacității structurilor Poliției Române de investigare și administrare a probatoriului judiciar, prin creșterea nivelului de pregătire a specialiștilor, în scopul combaterii infracțiunilor de fraudă și a altor activități ilicite ce pot afecta interesele financiare ale Uniunii Europene.

Principalele acțiuni prevăzute în acest proiect, la care vor participa reprezentanți din Bulgaria, Ungaria, Polonia, Turcia și Republica Moldova, constau în organizarea unor programe de pregătire, specializate în domeniul criminalistic, și a unor sesiuni de instruire regionale, care se vor adresa tuturor celor implicați în procesul judiciar, angrenați în lupta împotriva criminalității de natură economico-financiară.     

Conferința internațională organizată la finalul proiectului va asigura promovarea schimbului de informații, experiență și bune practici, precum și consolidarea relațiilor de colaborare și cooperare între autorități de aplicare a legii relevante la nivel național și internațional, în scopul prevenirii și combaterii faptelor ilegale comise în detrimentul bugetului consolidat al Uniunii Europene”, a mai spus directorul adjunctal INC.

Bugetul alocat de către Comisia Europeană pentru acest proiect, prin Programul HERCULE III, este de 108.926 euro, diferența de 27.231 euro reprezentând-o co-finanțare națională.

Natalia Traicu