Debirocratizare prin digitalizare

Direcția Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase a Inspectoratului General al Poliției Române va implementa, într-o perioadă de 24 de luni, un sistem informatic menit să conducă la debirocratizarea și simplificarea serviciilor acordate cetățenilor și mediului de afaceri în domeniul de referință

„E-ARM – Sistem de implementare și gestionare a bazelor de date din domeniul arme și explozivi și extindere a sistemului bazei naționale de date precursori de explozivi” este un proiect european prin care specialiștii Direcției Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase (DAESP) vor dezvolta un sistem de implementare și gestionare baze de date arme, interconectare cu Registrul Național al Armelor Integrat (RNAi) și extindere a bazei de date precursori. Pe lângă activitățile de informare și realizarea unor ateliere de lucru, în cadrul proiectului vor fi formulate și propuneri de modificare a cadrului normativ în vigoare.

În concret, sistemul informatic va conduce la reducerea timpului de verificare și soluționare a cererilor depuse în vederea obținerii documentelor de autorizare solicitate de către persoane fizice sau juridice pentru a procura, deține, purta și folosi arme. De asemenea, va fi extins sistemul bazei naționale de date privind precursorii de explozivi, în scopul obținerii unor proceduri simplificate, pentru reducerea birocrației întâmpinate de către reprezentanții societăților comerciale autorizate. „Procesul va fi simplificat în situația transmiterii către structurile de specialitate ale Poliției Române, a listei cuprinzând precursorii de explozivi restricționați ori amestecurile sau alte substanțe, folosite în operațiuni, precum și a deciziilor de numire a persoanelor responsabile de activitatea cu precursori de explozivi restricționați și a înlocuitorilor acestora, conform prevederilor Legii nr. 49/2018 privind precursorii de exploziv”, a spus directorul DAESP, comisar-șef de poliție Marian Bucur, manager de proiect.

Accesul autorităților și instituțiilor publice la date se va face pe bază de protocol încheiat cu IGPR prin care se stabilesc competențele de acces la aceste baze de date, precum și orice alte proceduri referitoare la gestionarea acestora.

„Pe lângă scopul general al debirocratizării accesului populației la serviciul public, intenția structurii noastre este și crearea unei aplicații care poate fi instalată pe laptop, tabletă sau telefon, prin care cetățenii, pe viitor, să aibă posibilitatea de a interacționa cu serviciile noastre, iar Poliția să poată transmite utilizatorilor, cu maximă celeritate, știri de noutate din domeniu, precum și orice alte elemente de interes”, a subliniat directorul Direcției Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase.

Proiectul „E-ARM – Sistem de implementare și gestionare a bazelor de date din domeniul arme și explozivi și extindere a sistemului bazei naționale de date precursori de explozivi” se află deja în perioada de implementare, la nivelul Inspectoratului General al Poliției Române, începând cu data de 18 martie a.c., pentru o perioadă de doi ani. Valoarea totală a proiectului este de 4.893.234,53 de lei, dintre care Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă va acorda o finanțare nerambursabilă de 4.109.527,38 lei, iar co-finanțarea Inspectoratului General al Poliției Române va fi de 783.707,15 de lei.

Legislație europeană armonizată. Prevenirea deturnării armelor de la comerțul legal de arme și substanțe periculoase către piața neagră rămâne permanent o prioritate pentru instituțiile europene de aplicare a legii, România nefăcând rabat de la acest deziderat. În contextul revizuirii dispozițiilor Regulamentului UE nr. 258/2012 privind exporturile, importurile și tranzitul armelor de foc de uz civil, Comisia Europeană a inițiat în acest an o consultare publică prin care autoritățile publice, dar și societatea civilă, au avut ocazia să-și exprime opiniile cu privire la problematica și perspectivele de aplicare a noilor reglementări legale pe această linie. Timp de trei luni, în perioada iulie-octombrie 2021, Inspectoratul General al Poliției Române, în calitate de autoritate competentă care exercită controlul privind deţinerea, portul şi folosirea armelor, pieselor şi muniţiilor, precum și operațiunile cu acestea, a oferit posibilitatea instituțiilor de aplicare a legii partenere, producătorilor și colecționarilor de arme, vânzătorilor și practicanților de tir sportiv să-și expună punctele de vedere vis-a-vis de noile reglementări. În România, regimul juridic al armelor şi al muniţiilor este reglementat de Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare aduse prin Legea nr. 319/2015 și Legea nr. 22 /2017 și HG nr. 11/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor.

Noile reglementări privind regimul armelor şi al muniţiilor au fost adoptate în contextul armonizării cadrului legislativ naţional cu reglementările internaţionale în acest domeniu. Implementarea acquis-ului comunitar pe această linie are ca obiectiv central implementarea prevederilor Directivei nr. 477/1991 a Consiliului Comunităţii Europene, privind controlul achiziţionării şi deţinerii de arme, cu modificările și completările ulterioare aduse de către Directivele nr. 2008/51/CE și nr. 2017/853/UE.

Andrei Grigore