Cooperare MAI – INTERPOL

În perioada 25-27 octombrie 2023, Ministerul Afacerilor Interne, în cooperare cu INTERPOL, a organizat în România vizita de lucru a 10 experți analiști de informații din cadrul Ministerului Afacerilor Interne din Republica Moldova. Activitatea s-a circumscris schimbului constant de bune practici dintre cele două instituții, de această dată subiectul fiind analiza strategică

În cuvântul de deschidere al vizitei de lucru, directorul general al Direcției Generale Management Operațional (DGMO) din cadrul MAI România, chestor principal de poliție Ștefan Săvulescu, a apreciat inițiativa INTERPOL de a organiza această vizită de lucru care reprezintă o continuare a cooperării dintre România și Republica Moldova pe palierul ordinii publice și a securității naționale.

În context, directorul general al DGMO a precizat faptul că această relație de cooperare cu INTERPOL, respectiv cu Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, constituie o prioritate strategică a Ministerului Afacerilor Interne din România prin prisma intereselor comune în reducerea fenomenului criminogen, în special a celui cu valențe transfrontaliere. Totodată, a reliefat importanța abordării de ansamblu a elementelor operaționale la nivel strategic, precum și necesitatea ca analiza strategică să se adapteze nevoii de informare a decidentului de nivel înalt. De asemenea, directorul general al DGMO a precizat faptul că analiza strategică este un proces complex care ia în calcul particularități ale analistului, beneficiarului produsului analitic, precum și ale situației operative, iar educația și pregătirea continuă în domeniul analitic au un rol esențial în consolidarea nivelului de performanță al analistului strategic și în calitatea produselor informaționale realizate de către acesta.

Reprezentantul INTERPOL, domnul Marius Gheorghițanu, în calitate de coordonator al proiectului de instruire, a menționat faptul că, având în vedere actualul context de securitate, la nivelul INTERPOL s-a apreciat necesitatea sprijinirii instituțiilor de aplicare a legii din Republica Moldova și a statelor din regiunea estică a Europei. În acest sens, prin intermediul Inițiativei de Asistență Operațională a Republicii Moldova (proiect finanțat de Foreign Office – Federal Republic of Germany), INTERPOL dorește crearea unui cadru care să eficientizeze identificarea, analizarea și evaluarea noilor amenințări, inclusiv a celor de tip emergent, analiza strategică având un rol important în acest sens. Totodată, reprezentantul INTERPOL a precizat faptul că la nivelul organizației internaționale s-a decis să se organizeze această vizită de lucru în domeniul analizei strategice cu experți analiști din cadrul Ministerului Afacerilor Interne din România deoarece a fost apreciat profesionalismul de care aceștia dau permanent dovadă, precum și expertiza în domeniul analizei strategice, a analizei de risc și analizei operaționale.

Cu ocazia vizitei de lucru, reprezentanții MAI România au prezentat teme de actualitate în domeniul analizei strategice, respectiv: concepte și elemente specifice analizei strategice; managementul riscurilor; lecțiile învățate în contextul sistemului de avertizare timpurie; metode analitice prospective (SWOT, PESTEL, tehnica scenariilor); tipuri de produse analitice strategice; analiza strategică la nivelul Poliției Române; modul de identificare a amenințărilor/riscurilor la adresa securității naționale din perspectiva competențelor MAI; analiza strategică în contextul gestionării europene integrate a frontierelor – abordarea amenințărilor și provocărilor viitoare; criminalitatea organizată – amenințare hibridă la adresa securității naționale; tehnica de ierarhizare a grupărilor de criminalitate organizată; analiza de tip OSINT în combaterea extremismului violent.

Vizita de lucru a constituit o evoluție firească în consolidarea parteneriatului dintre cele două instituții pe palierul analizei strategice, furnizând premisele pentru dezvoltarea cooperării în perioada următoare. Subiectul ales, respectiv analiza strategică, este de actualitate în actualul context internațional de securitate, caracterizat printr-un grad ridicat de instabilitate și permite consolidarea cunoștințelor de specialitate pentru experții din cadrul celor două ministere. Discuțiile au reliefat că analiza strategică permite realizarea de produse informaționale de calitate destinate fundamentării deciziei la nivelul celor două instituții, în special în domeniul ordinii și siguranței publice și al prevenirii și combaterii criminalității organizate transfrontaliere.

În final, reprezentanții INTERPOL și cei din Republica Moldova au mulțumit Ministerului Afacerilor Interne din România pentru cunoștințele din domeniul analizei strategice diseminate de analiștii români, apreciind modul de organizare al evenimentului și tematica consistentă prezentată.

Chestor principal de poliție Ștefan Săvulescu; Comisar-șef de poliție Lucian Ivan