Către o identitate digitală

Generație după generație de funcționari cu atribuții de evidență a persoanelor și stare civilă au contribuit, vreme de 102 ani, la dezvoltarea și perfecționarea acestei activități esențiale a administrației publice din țara noastră. Ziua de 24 martie reprezintă sărbătoarea tuturor celor care contribuie, necontenit, la înregistrarea faptelor de stare civilă, la emiterea documentelor de identitate, precum și la administrarea bazelor de date. În fapt, marchează înființarea primei structuri cu atribuții de evidență a persoanelor, respectiv înființarea ,,primului birou al populațiunii”, prin Înaltul Decret Regal nr. 947, publicat în Monitorul Oficial al României în luna Mărțișorului din 1921

Abilitățile prin care Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor a Ministerului Afacerilor Interne a fost investită de către legiuitor au fost, sunt și vor rămâne o preocupare importantă pentru această structură, prin furnizarea unor servicii de calitate și suport cetățenilor, precum și altor instituții care vin în sprijinul acestora. Crearea unei siguranțe în ceea ce privește identitatea și datele persoanelor beneficiază de un apogeu semnificativ, instituția MAI fiind angrenată în proiecte care vin în scopul digitalizării, eliminând birocrația și consumul, pe cât posibil, de resurse umane.

Procedurile demarate prin Proiectul Cartea Electronică de Identitate urmăresc punerea în circulație a acestui document prin care se creează premisele unei identități digitale și, mai mult decât atât, asigurarea confidențialității, integrității și disponibilității datelor personale ale cetățeanului. Totodată, prin noul document de identitate se dorește asigurarea unor funcționalități multiple care pot extinde aria de interacțiune a contribuabilului cu celelalte instituții care servesc în folosul societății. Reducerea timpului de așteptare la ghișeu și crearea unei evidențe digitalizate vor fi materializate prin Sistemul Informatic Integrat de Emitere a Actelor de Stare Civilă (SIIEASC), asupra căruia, în prezent, se efectuează ultimele testări pentru a putea veni în ajutorul cetățenilor.

SIIEASC constă în dezvoltarea, instalarea, configurarea și integrarea unui sistem informatic centralizat în scopul de a crea, de a actualiza, de a stoca înregistrările, precum și de a elibera documente aferente evenimentelor de stare civilă. Gestionarea și administrarea arhivei documentelor de identitate emise în ultimul secol se va realiza fluent datorită activităților de digitalizare a fondului de acte de stare civilă existente la nivel național.   

La acest moment aniversar, specialiștii Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor a MAI privesc cu încredere spre un viitor apropiat când se vor finaliza proiectele de importanță națională în care s-au angajat și vor putea fi de folos în viața de zi cu zi a cetățenilor.

Andrei Grigore