Au făcut „scut” pentru combaterea delictelor silvice

Date fiind condițiile specifice județului Harghita, polițiștii acordă permanent o atenție sporită stării de legalitate în domeniul silvic. Printr-o bună colaborare cu reprezentanții instituțiilor ce au responsabilități în acest domeniu, oamenii legii de la Inspectoratul de Poliție Județean Harghita au constatat de la începutul anului și până în prezent numeroase infracțiuni silvice și au aplicat peste 250 de sancțiuni contravenționale, în același timp confiscând cantități însemnate de material lemnos

Existența unei legislații silvice lacunare, modificările efectuate în decursul timpului nefiind în măsură să-i confere fermitate, necunoașterea de către proprietarii de păduri, în special a celor din mediul rural, a legislației în domeniul de referință, obținerea unor sume de bani consistente și rapide din vânzarea materialului lemnos sustras, delimitarea necorespunzătoare sau chiar lipsa acesteia cu privire la suprafețele de pădure, organizarea defectuoasă a pazei la nivelul ocoalelor silvice și neîndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor de serviciu de către personalul specializat, care adesea participă la comiterea de infracțiuni sunt doar câteva dintre cauzele care determină săvârșirea de fapte ilicite.

O astfel de ilegalitate a fost constatată de către agentul principal de poliție Cosmin Văcăreanu de la Biroul pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol din cadrul Serviciului de Ordine Publică al IPJ Harghita. Pentru anumite transporturi, reprezentantul unei societăți comerciale nu respecta prevederile legale referitoare la fotografiile realizate asupra mijloacelor de transport încărcate cu material lemnos, utilizând aceleași imagini în cuprinsul mai multor avize de însoțire. Astfel, pentru remorca unui autocamion au fost emise avize în baza unui stoc de rampă primară, transportatorul efectuând fotografiile cerute de legiuitor, însă nu reflectau realitatea, acestea fiind aceleași care au fost efectuate la alte avize. Iar faptul că documentele au fost înregistrate prin NIR în cadrul depozitului temporar, dar și al depozitului agentului economic dintr-o localitate harghiteană indică faptul că ambele depozite au înregistrat scriptic cantitățile menționate în avize, prin încărcarea unor fotografii neconforme, denaturând astfel adevărul și de aici, ilegalitatea transportului de material lemnos.

„După primirea avizului de însoțire în format electronic de la emitent, transportatorul realizează patru fotografii din care trebuie să se distingă încărcătura din mijlocul de transport încărcat – față, spate, lateral și kilometrajul indicat la bord înaintea deplasării, utilizând SUMAL 2.0. Astfel, în cazul în care fotografiile nu au fost făcute direct asupra autocamionului, fiind realizate asupra unor dispozitive electronice sau a altor medii, respectivul transport se consideră fără proveniență legală”, spune agentul principal de poliție Cosmin Văcăreanu. Pentru ilegalitatea comisă, societatea comercială a fost sancționată contravențional pentru comiterea faptelor prevăzute de H.G. nr. 497/2020, art. 10, alin. 3 și Legea nr. 171/2010, art. 19, alin 1, iar întreaga cantitate de material lemnos rezultată din încălcarea dispozițiilor legale a fost confiscată.  

Alte transporturi, alte controale, alte ilegalități! În baza Planului de acțiune „Scutul Pădurii, în cooperare cu specialiști silvici de la Garda Forestieră Brașov, lucrătorii Biroului pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol al Serviciului de Ordine Publică de la IPJ Harghita au efectuat verificări la doi agenți economici de pe raza a două localități harghitene, cu obiecte de activitate în domeniul de referință. În urma controlului, la una dintre societăți s-a constatat primirea unui număr de patru transporturi de material lemnos, considerat fără proveniență legală. Oamenii legii au aplicat sancțiuni contravenționale în cuantum de 15.000 de lei, iar lemnul a fost confiscat. O sancțiune de 30.000 de lei a primit-o și cea de-a două firmă „călcată” de către oamenii legii de la Inspectoratul de Poliție Județean Harghita, iar cei 500 mc fără proveniență legală au fost „depozitați” la loc sigur.

Mediul înconjurător reprezintă un element esențial al vieții fiecăruia dintre noi, de aceea impune o atenție deosebită din partea instituțiilor abilitate, dar și a societății. Ministerul Afacerilor Interne, prin intermediul structurilor aflate în subordine și în conformitate cu legislația națională și normele internaționale, acționează în mod permanent pentru combaterea fenomenului infracțional circumscris domeniului silvic, în fond pădurea nefiind altceva decât „plămânul” verde al planetei.

Maria Plumbu (IPJ Harghita); Andrei Grigore