CNAI – Vector de pregătire în Afaceri Interne

Înființat prin Hotărârea Guvernului nr. 1239/2008, ca structură de învățământ postuniversitară de specializare, Colegiul Național de Afaceri Interne (CNAI) din cadrul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București are prestigiosul rol de a asigura cadrul instituțional la nivel național și strategic pentru pregătirea în domeniul Afacerilor Interne, a personalului din instituții ale sistemului național de apărare, ordine publică și siguranță națională, ale structurilor parlamentare și guvernamentale, a conducătorilor din administrația publică centrală și locală, precum și a altor categorii de personal din țară și din străinătate. Cu prilejul aniversării a 15 ani de activitate, precum și a parteneriatelor instituționale de succes, CNAI a organizat în această lună o serie de programe specifice de instruire cu o componentă transfrontalieră, în care accentul s-a pus pe familiarizarea cu politicile europene relevante, dar și activități de documentare la instituții naționale cu rezultate semnificative în domeniul de referință

Cursurile Colegiului Național de Afaceri Interne contribuie la clarificarea conceptuală și dezvoltarea strategiilor și doctrinei Afacerilor Interne, la sprijinirea, cu expertiză specializată a asumării sale la nivel instituțional, a adoptării deciziilor de nivel strategic, precum și îndeplinirea misiunilor de către componentele responsabile în domeniu. Un alt obiectiv al CNAI îl reprezintă adaptarea activităților didactice la principalele provocări apărute în domeniul Afacerilor Interne, prin schimbul de experiență și intensificarea colaborării cu instituții sau structuri partenere, prin care se urmărește creșterea standardului de pregătire în beneficiul cursanților și, implicit, a structurilor de proveniență.

În perioada 19-23 iunie, în cadrul cursului postuniversitar „Managementul Strategic al Afacerilor Interne” (seria martie-iulie 2023), programul Modulului 6 a inclus activități didactice itinerante și de documentare, la Bruxelles, Belgia,  la sediile unor instituții UE (Parlamentul European, Comisia Europeană – DG ECHO, DG INTPA, Colegiul European de Securitate și Apărare (ESDC), Reprezentanța Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană), precum și Cartierul General al Organizației Tratatului Atlanticului de Nord.

Participanții la activități au avut oportunitatea de a beneficia de prezența domnului Mircea Geoană, Secretar General Adjunct al NATO, E.S. domnul Dan Neculăescu, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar, domnului general-locotenent Vasile Toader, Reprezentant Militar al României la NATO și UE, domnului Claudiu Zoicaș – Head Business Continuity Planning NATO, domnului colonel Cristea Gugoașă, atașat Afaceri Interne Reprezentanța Permanentă a României la NATO, E.S. doamna Ambasador Iulia Matei, Reprezentant Permanent al României la Uniunea Europeană, E.S. domnul Călin Ungur, Reprezentant Permanent al României în Comitetul Politic și de Securitate al Uniunii Europene, doamnei Raluca-Claudia Seucan, coordonatorul Secției Afaceri Interne.

Programele de pregătire planificate în cadrul CNAI includ vizite de studiu la instituții naționale partenere cu rezultate relevante în domeniul Afacerilor Interne care aduc în procesul de formare managerial strategică o importantă componentă practică și un valoros schimb de bune practici.

Parteneriatele instituționale dezvoltate de către Colegiu, pe parcursul celor 15 ani de activitate, au avut o contribuție esențială în atingerea unui standard înalt al activităților de pregătire planificate, beneficiari fiind atât structurile de proveniență a participanților privind creșterea nivelului de pregătire a personalului propriu, cât și cursanții prin aprofundarea domeniului Afacerilor Interne. În perioada 2008-2023, CNAI a organizat 41 de cursuri naționale, ce au cuprins atât prelegeri interactive relevante în contextul actual, activități didactice pe platforma E-learning a CNAI, precum și activități didactice itinerante la nivel internațional (instituții UE, cartierul general al NATO) și național (Administrația Prezidențială, Parlamentul României, Curtea Constituțională a României, Guvernul României, Ministerul Afacerilor Interne (structurile Aparatului Central, precum și instituțiile aflate în subordine sau în coordonare), Academia Română, Forțele Navale Române, Academia Navală „Mircea cel Bătrân” etc).

Începând cu anul 2013, Colegiul Național de Afaceri Interne al Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București a devenit membru cu drepturi depline a rețelei Colegiul European de Securitate și Apărare (ESDC) din cadrul Comisiei Europene, structură care furnizează cea mai înaltă formă de pregătire la nivelul UE în domeniul Politicii de Securitate și Apărare Comună a Uniunii, reprezentantul său în Comitetul Academic Executiv ESDC fiind directorul CNAI, chestor de poliție conf. univ. dr. Cătălin Andruș. Sub egida ESDC, au fost organizate până în prezent un număr de 34 cursuri de bază și de nivel avansat, în domeniul PSAC și PESC, cursuri de dezvoltare a aptitudinilor de conducere, cursuri de sprijinire în mod direct a misiunilor și operațiilor PSAC, module de formare și specializare în domeniul PESC/PSAC. De asemenea,  CNAI și-a asumat și a organizat, în calitate de instituție principală sau în parteneriat cu alte instituții de prestigiu din Uniunea Europeană, cele mai înalte programe de pregătire în domeniul PSAC (destinate demnitarilor din state membre UE, ofițerilor cu rang de general, chestor și reprezentanților managerilor industriei de apărare, societate civilă).

Ca urmare a rezultatelor deosebite a activităților desfășurate în parteneriat și ca recunoaștere a nivelului înalt de organizare a formelor de pregătire, Colegiul European de Securitate și Apărare (Consiliul UE) a înaintat Reprezentanței Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană scrisori de mulțumire pentru contribuția deosebită a țării noastre la dezvoltarea PSAC. Scrisorile și felicitările au fost înaintate în mod oficial către conducerea MAI, MApN și MAE, la nivel de ministru, secretar de stat și structuri implicate (CNAI din cadrul MAI).

Felicitări României și CNAI pentru rezultatele obținute în cei 15 ani de activitate. CNAI a fost prima instituție din România inclusă în rețeaua de membri a ESDC, fiind cel mai activ membru național în formarea și pregătirea în domeniul politicii de securitate și apărare comună, prin furnizarea unor programe de pregătire de înaltă calitate”, a transmis Holger Osterrieder, Directorul Colegiului European de Securitate și Apărare.

În cei 11 ani de parteneriat cu ESDC, Colegiul Național de Afaceri Interne a fost recunoscut ca un vector în domeniul PSAC, îndeplinindu-și responsabilitatea de pregătire a leadership-ului în domeniul Afacerilor Interne, atât la nivel național, precum și a personalului statelor membre sau state terțe aflate în diferite forme de parteneriat cu UE.

O contribuție esențială la succesul obținut în cei 15 ani de activitate au avut-o profesorii, colaboratorii, precum și partenerii instituționali care au sprijinit și au avut încredere în proiectul Colegiului Național de Afaceri Interne al Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București.

Luiza Constantinescu