Sistem integrat pentru comunicații transfrontaliere

Provocările legate de migrația ilegală, criminalitatea organizată, contrabandă, precum și reducerea timpului de reacție în cazul situațiilor de urgență, au impus implementarea unui sistem de comunicații integrat între autoritățile din România și cele din Republica Moldova, care să ducă la îmbunătățirea și chiar sporirea schimbului informațional transfrontalier între cele două state

Prin intermediul Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020 (Prioritatea 3.1 – Dezvoltarea infrastructurii de transport transfrontalier și a infrastructurii TIC), Ministerul Afacerilor Interne din România, în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Interne din Republica Moldova, în calitate de lider, și Ministerul Transporturilor din România, partener, a obținut finanțare europeană pentru proiectul „Infrastructura de comunicații – COMINF”, cod EMS-ENI- COMINF/3.1/1, conform contractului de grant nr. 87467 din 27.06.2019.

Obiectivul general al proiectului vizează securizarea infrastructurii de comunicații transfrontaliere prin îmbunătățirea capacității comune de intervenție pe domenii specifice pentru România și Republica Moldova, oferind astfel servicii mai bune pentru cetățenii din cele două țări.

Astfel, în vederea  îndeplinirii unora dintre obiectivele specifice ale proiectului, Ministerul Afacerilor Interne din România, prin Direcția Generală pentru Comunicații și Tehnologia Informației, a achiziționat cinci autospeciale în configurații moderne de ultimă generație, precum și un sistem integrat format din trei centre mobile de comunicații care vor contribui la îmbunătățirea capacității de acoperire a comunicării și a disponibilității rețelei fixe. Totodată, două autoateliere pentru intervenții tehnice (radio și fibră optică) vor asigura o disponibilitate ridicată și o capacitate mai mare de acoperire a rețelei de comunicații operative în zonele de interes.

Necesitatea achiziționării sistemului integrat format din cele trei centre mobile de comunicații, respectiv componenta de intervenții tehnice, are drept cauză provocările majore generate de evoluția fenomenului migraționism, criminalitatea organizată, contrabandă și reducerea timpului de reacție în cazul producerii unor situații de urgență.

Tot un deziderat îl reprezintă și schimbul operativ de informații, pe segmentul transfrontalier, între autoritățile cu atribuții specifice din România și Republica Moldova, o calitate superioară a acestora fiind de natură să contribuie la creșterea calității serviciilor oferite cetățenilor din cele două state.