Reziliență la fake news

Timp de 35 de luni, Direcția Informare și Relații Publice a Ministerului Afacerilor Interne, împreună cu Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”, Universitatea Rey Juan Carlos din Spania și Kentro Meleton Asfaleias – Center For Security Studies din Grecia au dezvoltat, prin intemediul proiectului CRESCEnt, finanțat de către Uniunea Europeană, un set de instrumente de comunicare strategică ce vizează capacitatea vorbitorilor instituționali și a jurnaliștilor care activează în domeniul securității de a transmite mesaje într-un mod etic și responsabil, în raport cu publicul

Recunoașterea faptului că profesioniștii din mass-media pot fi ei înșiși influențați, reprezintă un factor esențial pentru elaborarea strategiilor de combatere a dezinformării și a influențării ostile. Este dovedit deja faptul că știrile false au determinat în Europa, inclusiv în cele trei țări partenere în proiect, o lipsă acută de comunicare, precum și una de încredere între cele două categorii profesionale vizate prin acest program european. Întrucât mass-media a fost presată să ajungă la o largă audiență, purtătorii de cuvânt ai instituțiilor au fost forțați să comunice ce este necesar și să nu divulge aspecte care ar putea pune în pericol investigațiile de securitate și siguranță publică. Drept urmare, acest context a creat un decalaj de încredere și o comunicare deficitară, unul care ulterior a accentuat fenomenul de fake news.

Abordările proiectului CRESCEnt au fost de natură a identifica soluții inovatoare și de multiplicare a celor mai bune practici, atât pentru comunicatorii instituționali, cât și pentru jurnaliști. Dezvoltarea unor tehnici, metode și instrumente, respectiv îmbunătățirea competențelor-cheie și a abilităților astfel încât aceștia să-și dezvolte reziliența la știrile false și să elaboreze o etică de raportare, să efectueze verificări duble, să furnizeze și să respecte deontologia în gestionarea surselor de informații, totul având ca scop final prezentarea adevărului pentru conservarea democrației și a statului de drept reprezintă obiectivul major al proiectului european CRESCEnt, a cărui închidere formală s-a realizat la finele lunii august.

La cea de-a treia întâlnire transnațională, partenerii din cadrul consorțiului au discutat despre demersul de implementare, analizând totodată activitățile realizate de către fiecare parte angrenată în program, precum și cele trei produse intelectuale realizate. Au fost evaluate și rezultatele evenimentelor de multiplicare și, în același timp, partenerii au evidențiat concluziile celor trei ediții ale cursului on-line MOOC, pus la dispoziția cursanților prin platforma URJCx. Finalul întâlnirii a fost dedicat organizării și implementării activităților virtuale de învățare care au reunit participanți din cele trei state partenere, Spania, Grecia și România.

Multiplier events (Evenimente de multiplicare). Cele trei sesiuni de multiplicare au fost organizate de către partenerii de proiect cu scopul de a crește vizibilitatea programului și pentrru a disemina produsele intelectuale și activitățile virtuale de învățare. În Spania, evenimentul a fost organizat într-un format hibrid, cu participanți care au audiat atât în format fizic, cât și în online, reunind 30 de persoane, iar în Grecia s-a derulat doar în mediul virtual, cu 27 de persoane.
În România, evenimentul de multiplicare, la care au participat 43 de auditori, a fost organizat de către Direcția Informare și Relații Publice a MAI în colaborare cu Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”.

MOOC (Strategic Communication to Counter Security Threats in the Dissinformation Era). Cursul a vizat conștientizarea și dezvoltarea rezilienței la dezinformare, știrile false și campaniile de influențare ce promovează informații ostile. De asemenea, acesta a urmărit nivelul de cunoaștere și competențele purtătorilor de cuvânt și ale jurnaliștilor, incluzând tineri profesioniști care derulează activități specifice comunicării strategice și raportări referitoare la amenințările de securitate.

VLAs (Virtual Learning Activities). Partenerii CRESCEnt au implementat o serie de activități virtuale de învățare, vizând dezvoltarea nivelului de cunoaștere și competențele comu-nicatorilor instituționali și ale jurnaliștilor care derulează activități specifice comunicării strategice și raportări referitoare la amenințările de securitate. Cursurile VLAs au fost organizate prin sistem videocon-ferință, pe parcursul mai multor zile, și au inclus sesiuni intensive oferite de către lectori specialiști din cadrul fiecărei instituții partenere în consorțiu.

Direcția Informare și Relații Publice a Ministerului Afacerilor Interne a organizat a patra întâlnire transnațională, sens în care au fost finalizate toate activitățile și livrabilele de proiect. Partenerii CRESCEnt au reflectat asupra întregului proiect și au evidențiat impactul acestuia asupra grupurilor țintă vizate. În contextul încheierii programului, a fost publicat un newsletter final care detaliază toate activitățile derulate în proiect și care poate fi vizualizat pe adresa https://crescentproject.eu/ și pe rețelele de socializare.

Andra Chesaru